Döviz Borcunun Hesaplanması

Döviz Borcunun Hesaplanması

Döviz Borcunun Hesaplanması

Yurtdışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapıldığı fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen tutarı TL'ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru'nun %1.6015 fazları kullanılır ve ekstrenize yansıtılır.

Euro ödemeli ekstrelerde sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrelerde ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1.6015 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD'ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise ekstre ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış Kuru'ndan çevrilerek TL olarak yansıtılır. Yurtdışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD cinsinden ekstrenize yansıtılan borcunuzun, son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda kalan tutar, son ödeme tarihini takip eden gün, ilgili ekstrenin hesap kesim tarihindeki Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL’ye çevrilecek ve bir sonraki ekstrenize TL olarak yansıtılacaktır.