Minimum Ödeme Tutarı

Minimum Ödeme Tutarı

Minimum Ödeme Tutarı

Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.

Genel Açıklamalar Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Ekstre Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.

Aylık ödenmesi gereken asgari tutar American Express kredi kartının limit oranına göre değişiklik gösterir. Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

Uygulama Tarih Aralığı 1-14.999 TL arası kart limiti 15.000-19.999 TL arası kart limiti 20.000 TL ve üzeri kart limiti
8/10/2013 öncesi Garanti BBVA'dan verilen kartlar
08/10/2013 - 31/12/2013 25% 30% 35%
Tüm otel harcamalarında %3 indirim %5 indirim %5 indirim
01/01/2014 - 31/12/2014 27% 32% 40%
01/01/2015 ve sonrası 30% 35% 40%
8/10/2013 sonrası Garanti BBVA'dan verilen kartlar
08/10/2013 ve sonrası 30% 35% 40%