Yurt Dışı Kullanım

Döviz Borcunun Hesaplanması

Yabancı para cinsinden Kartınızla yaptığınız tüm nakit işlemler ile yurtdışında TL cinsinden yaptığınız işlemler ödeme tipiniz ne olursa olsun Türk Lirası (TL) olarak ekstrenize yansır.

Yurt dışı harcama ve nakit işlemleriniz, hangi para cinsinden yapıldığına bakılmaksızın, Kartlı Sistem Kuruluşlarının kendilerince belirlenen kurları üzerinden USD’ye çevrilerek Bize iletilmektedir. (American Express kartlarla yapılan nakit dışı EURO harcamaları EURO olarak Bize iletilmektedir.)

Ödeme tipinizi TL seçmeniz durumunda bu işlemler, işlem kaydının Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda mevcut döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Yabancı para cinsinden yapılan harcama işlemlerine ilişkin ödeme tipinizi YP seçmeniz durumunda EURO ve USD cinsinden yapılan harcamalar (nakit ya da nakit niteliğinde olanlar hariç) aynı para cinsinden ve aynı tutarda, EURO ve USD haricindeki harcamalarınız ise, Kartlı Sistem Kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden USD’ye çevirilir ve bu kuruluşlar tarafından ilave edilen ücret ve komisyonlarla birlikte Bankamıza iletilen bedeller USD cinsinden olmak üzere hesap özetinize borç kaydedilir. Bu durumda ekstrenizdeki toplam borç tutarınızın tamamını son ödeme tarihinde ilgili yabancı para cinsinden ödemeniz gerekir. Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır. YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Minimum Ödeme Tutarı

Dönem borcunun %20’sidir. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.

Genel Açıklamalar Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Ekstre Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.

Aylık ödenmesi gereken asgari tutar American Express kredi kartının limit oranına göre değişiklik gösterir. Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

Uygulama Tarih Aralığı 1-14.999 TL arası kart limiti 15.000-19.999 TL arası kart limiti 20.000 TL ve üzeri kart limiti
8/10/2013 öncesi Garanti BBVA'dan verilen kartlar
08/10/2013 - 31/12/2013 25% 30% 35%
Tüm otel harcamalarında %3 indirim %5 indirim %5 indirim
01/01/2014 - 31/12/2014 27% 32% 40%
01/01/2015 ve sonrası 30% 35% 40%
8/10/2013 sonrası Garanti BBVA'dan verilen kartlar
08/10/2013 ve sonrası 30% 35% 40%

Faiz Hesaplama

Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.

Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilerek bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.