Yönetim Raporlamaları

Şirket harcamalarınızı yakından ve detaylı takip etmenizi sağlayacak raporlama servisi

@Work-Geliştirilmiş Global Yönetim Bilgi Sistemi

Global olarak American Express Corporate Card anlaşması bulunan çok uluslu firmalara Geliştirilmiş Global Yönetim Bilgi Sistemi-@Work raporlama sisteminden tüm harcamaları 7/24 olarak online takip edebilir. Bu raporlamaya özel hiyerarşik yapılandırma sayesinde, şirket yetkilileri her bir kartın kullanım özelliklerini takip edebilir ve gerektiğinde değişiklik yapabilir. @Work ile;

  • Global veya merkezi olarak bağlı bulunan seviyeye ve yetkiye göre göre her kart kullanıcısının harcama detayını görebilme
  • Günlük harcamaların ve aylık ekstrelerin yanında geriye dönük 27 ayın datalarına ulaşabilme imkanı
  • Rapor şablonlarını şirket bazlı farklılaştırabilme
  • Size özel rapor oluşturabilme
 

Harcama Kategorileri Raporu

Harcama kategorileri raporlarında en çok harcama yapılan masraf grupları gösterilir, kişi ve harcama grubu bazında raporlar verilir.

Ayrıntılı Harcama Raporu

Firmada kullanılan tüm kartların ekstreleri kişi bazında listelenerek tek bir rapor olarak gönderilir. Bu rapor, şirkete ara yazılım kurulmasıyla bilgilerin şirket gider formuna ve SAP muhasebe sistemine entegrasyonu için de kullanılır.

Genel Rapor

Her bir kart sahibinin son ödeme tarihinde ödemesi gereken toplam borç tutarları görüntülenen rapordur.

Limit Raporu

Firmada kullanılan tüm kartların güncel alışveriş limiti, nakit limiti, kullanılabilir limit bilgilerini içerir. TXT formatında şirketin belirleyeceği e-mail adresine her ay hesap kesim tarihinin ertesi günü gönderilir.

Kategori Bazlı Rapor

Firmanın tüm kartlarının yaptığı harcamaların toplamını kategori bazlı gösteren rapordur.