Faiz ve Ücretler Tablosu

Masraf Asgari Tutar Asgari Orani Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Alışveriş Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Ekstre Atlat       4.25  % Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur)
Gecikme Faizi       4.55  % KKDF ve BSMV eklenir.
İşlem Atlat       4.25  % Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç)
İşlem Taksitlendir       4.25  % Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç)
Limit Aşım Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
Otomatik Fatura Ödemeleri       4.25  % Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz oranında faiz uygulanacaktır.
Taksitli Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
American Express Card     1.800 TL   BSMV dahil.
American Express Card-Ek Kart     590 TL   BSMV dahil.
Masraf Asgari Tutar Asgari Orani Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Alışveriş Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Ekstre Atlat       4.25  % Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur)
Gecikme Faizi       4.55  % KKDF ve BSMV eklenir.
İşlem Atlat       4.25  % Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç)
İşlem Taksitlendir       4.25  % Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç)
Limit Aşım Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
Otomatik Fatura Ödemeleri       4.25  % Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz oranında faiz uygulanacaktır.
Taksitli Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
American Express Gold Card     3.600 TL   BSMV dahil.
American Express Gold Card-Ek Kart     1.800 TL   BSMV dahil.
Masraf Asgari Tutar Asgari Orani Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Alışveriş Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Ekstre Atlat       4.25  % Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur)
Gecikme Faizi       4.55  % KKDF ve BSMV eklenir.
İşlem Atlat       4.25  % Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç)
İşlem Taksitlendir       4.25  % Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç)
Limit Aşım Faizi       4.25  % KKDF ve BSMV eklenir.
Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
Otomatik Fatura Ödemeleri       4.25  % Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz oranında faiz uygulanacaktır.
Taksitli Nakit Avans Faizi       5.00  % KKDF ve BSMV eklenir.
The Platinum Card     7.250 TL    
The Platinum Card - Ek Kart     3.625 TL    
Metal The Platinum Card     10.750 TL    
Metal The Platinum Card - Ek Kart     5.375 TL    

Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme :Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama:Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama:Ücretsiz

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

Hesap Kesim Tarihi: Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.

Hesap kesim tarihinizi yılda en fazla 1 kere değiştirebilirsiniz.

Son Ödeme Tarihi: Ekstrede belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Minimum Ödeme Tutarı: 0-25.000TL limitli kredi kartları için dönem borcunun %20’sidir. 25.000TL ve üzeri limitli kredi kartları için dönem borcunun %40’ıdır.
TL ödemeli ekstrelerde minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olamayacak sekilde hesaplanır. Döviz ödemeli (USD/EURO) ekstrelerde ise minimum ödeme tutarı borcunuzun %100’üdür.

Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %4,25’tir. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.

Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir.

Limit Aşım Faizi: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %4,25 'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım faizi uygulanır. Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Gecikme Bildirim ücreti: Ücretsiz