Faiz ve Ücretler Tablosu

MasrafAsgari TutarAsgari OraniAzami TutarAzami OranAçıklama
Alışveriş Faizi      1.98  %
Nakit Avans Faizi      1.98  %
Nakit Avans Ücreti (yurtiçi-Ga  1.00  %  1.00  %
Limit Aşım Faizi      1.98  %
Yıllık Üyelik Bedeli    500.00  TL  
Ekkart Yıllık Üyelik Bedeli    164.50  TL  
Gecikme Faizi      2.28  %
Ürün ücreti    0.00  TL0.00  %
MasrafAsgari TutarAsgari OraniAzami TutarAzami OranAçıklama
Alışveriş Faizi      1.98  %
Nakit Avans Faizi      1.98  %
Nakit Avans Ücreti (yurtiçi-Ga  1.00  %  1.00  %
Limit Aşım Faizi      1.98  %
Yıllık Üyelik Bedeli    1000.00  TL  
Ekkart Yıllık Üyelik Bedeli    500.00  TL  
Gecikme Faizi      2.28  %
Ürün ücreti    0.00  TL0.00  %
MasrafAsgari TutarAsgari OraniAzami TutarAzami OranAçıklama
Alışveriş Faizi      1.98  %
Nakit Avans Faizi      1.98  %
Nakit Avans Ücreti (yurtiçi-Ga  1.00  %  1.00  %
Limit Aşım Faizi      1.98  %
Yıllık Üyelik Bedeli    2000.00  TL  
Ekkart Yıllık Üyelik Bedeli    1000.00  TL  
Gecikme Faizi      2.28  %
Ürün ücreti    0.00  TL0.00  %

Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme:Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama:Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama:Ücretsiz

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

Hesap Kesim Tarihi: Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.

Hesap kesim tarihinizi yılda en fazla 1 kere değiştirebilirsiniz.

Son Ödeme Tarihi: Ekstrede belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Minimum Ödeme Tutarı: Dönem borcunun %20’sidir. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %1,98'dir. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.

Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir. 01.05.2021 itibari ile gecikme faiz oranı %2,28'dir.

Limit Aşım Faizi: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %1,98'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım faizi uygulanır. Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Gecikme Bildirim ücreti: Ücretsiz