Genel Bilgi

Genel Bilgi

Aylık hesap özeti, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, faiz hesaplamaları gibi bilgiler hakkındaki detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Genel Açıklamalar
  • Hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
  • Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Hesap Özeti Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.

Dönem içi harcamalarınıza yansıyabilecek limit aşım faizi, gecikme faizi, nakit avans faizi gibi yansıtılan faiz ve ücretleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Akdi Faiz %1,84 Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
Gecikme Faizi %2,34 Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %1,84 Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
*Limit Aşım Faizi %1,84 Borç bakiyenizin, limitinizi aşması halinde aşan kısma, bu tarihten itibaren günlük olarak, akdi faiz oranında limit aşım faizi uygulanır. Bir takvim yılında en fazla iki defa ve limitin %20'sine kadar olmak üzere limit aşımı yapılabilir. Limit aşımı, acil bir ihtiyaç anında kullanılabilmesi amacıyla ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun'a istinaden tanımlanmaktadır. Ancak talebiniz halinde uygulama iptal edilebilir. Limitiniz, ekstrenizin önyüzünde yazmaktadır. Limit ve harcamalarınızı dikkatle takip etmeyi unutmayın.
Nakit Avans Ücreti Yurtiçi Bankamızdan %3,75 + 6 TL Diğer bankalardan %3,75 +8 TL Yurtdışı% 3,75 + 3,60 USD %3,75 + 2,40 EUR Kartınızla yaptığınız, her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube,vb.) göre değişiklik gösterebilir.

Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.

Minimum Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %10'u kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır.

Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %1,84'tür. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.

Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir.1 Ocak 2017 itibari ile gecikme faiz oranı %2,34'tür.

Limit Aşım Ücreti: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım ücreti uygulanır. Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Gecikme Bildirim ücreti: Gecikme bildirim ücreti her bir bildirim için 2,95 TL-5,50 TL'dir.

AMERİCAN EXPRESS CARD YILLIK ÜCRETLERİ

  American Express Card American Express Gold Card Platinum Card
Üyelik Ücreti 75 USD 150 USD 300 USD
Ek Kart Ücreti 25 USD 75 USD 150 USD
Kart Yenileme Ücreti Kayıp/çalıntı nedeni ile kartınızın 2 ve üzeri adette değişmesi durumunda 9TL ücret yansıtılacaktır. Ek kartlar da uygulamaya dahildir.
Ticari & Kurumsal Kartlar 2017 yılı üyelik ücreti
Ticari Kartlar
American Express Business 90$
American Express Business Gold 120$
Kurumsal Kartlar
American Express Corporate 90$
American Express Corporate Gold 120$

Döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.